20 teman – 20 magiska upptäcktsfärder!!

Vi har valt ut teman som små barn är nyfikna på och intresserade av, och presenterar fakta genom spännande berättelser – något som är helt nytt och unikt!

Längst fram i böckerna hittar du information som är speciellt avsedd för dig som ska läsa tillsammans med barnet. Här kan du läsa lite om temat i just den här boken: varför just de här temana har valts ut och vad ni kan göra tillsammans för att fortsätta era utforskningar.

Längst bak i varje bok hittar du roliga fakta som du kan använda för att stödja barnets inlärning av det tema som behandlas i boken. Till sist är ni redo att testa era nya kunskaper med frågekorten. Vem av er har lärt sig mest?