Upplev glädjen av att lära sig tilsammans

Aldrig lär sig barn så fort och så mycket som under de där åren innan de börjar skolan, och samspelet med en vuxen har stor betydelse för barnets inlärningsförmåga. Du är barnets viktigaste lärare, särskilt under de första levnadsåren.

Mina första FAKTA är ett bra verktyg för dig som vill uppmuntra ditt barn att lära sig mer. Serien ger barnet ökad förståelse både om sig själv och om omvärlden – något som ger barnet förutsättningar att hantera vardagens utmaningar.

Lärande genom lek

Barn tar ofta själva initiativ till samtal, och vi vuxna kan träna på att lyssna och fånga upp det som barnen säger. Sådana lustbetonade situationer ger de bästa förutsättningarna för inlärning. Vardagens lek, upplevelser och utforskande ger barnet möjlighet att förstå mer om sig själv och sin omgivning. I varje bok får du lite nyttig information, inspiration och idéer till hur du kan stimulera och uppmuntra barnet att behålla sin öppna inställning och nyfikenhet.

Ju mer vi kan, desto större blir upplevelsen

Naturkunskap räknas ofta som det tredje viktigaste skolämnet, näst efter språk och matematik. Människans funderingar över sin egen existens och den omgivande världen har gett upphov till många frågor och många svar. Ju mer man vet, desto mer förstår man också. Och ju mer man förstår, desto större blir ofta upplevelsen. Tänk bara på hur roligt det är när barnet kan namnen på några av träden, växterna och svamparna när ni är på skogsutflykt. Upplevelser är utgångspunkten för barns lärande.

Kan vi inte läsa den i kväll också?

Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan barnets förmåga och utveckling och användningen av böcker därhemma. Gobokens Förskola rekommenderar att du försöker att läsa lite för barnet varje dag. Böckerna i Mina första FAKTA är idealiska för de dagliga läsrutinerna, och du kommer att upptäcka att de här engagerande upptäcktsfärderna snart hör till barnets favoriter. Och de tål att läsas om och om igen!

”Lärdom är en skatt som följer sin ägare överallt.”